Seuran rek. ja yhteystiedot

Pankkiyhteys:
Nordea 106330-211702

Rekisterinpitäjä: Pyöräilyseura Zeus ry.
Kotipaikka: Kerava, Taikatie 14 D 18, 04230 Kerava

Puh. johtaja:


Rekisterinumero: 142.203
Y-tunnus: 1515688-4


Tietojenkäsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.


Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet. Kerättävät tiedot ovat:
jäsenen täydellinen nimi
postiosoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
syntymäaika
ammatti
jäsenyyden alkamisaika
toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Suojaus:
Rekisteriä hoitaa yhdistyksen jäsensihteeri
asianmukaisesti salasanalla suojatulla tietokoneella.